Rólunk

Művészeti irányvonal és a célok

A Vamabász – Vajdasági Magyar Bábszínház egy olyan színházi társulás, amely elsősorban a magyar és az európai kulturális hagyatékra épülő modern bábszínházi alkotásokat hivatott létre hozni. Elsődleges célja a vajdasági és más szórványban élő magyar gyermek és ifjúsági közönség színházi kultúrára nevelése, a magyar nyelv megőrzése és ápolása. Szándéka a mai európai bábművészet részévé válni, valamint fontosnak tartja annak megismertetését  a régióban. Működésében prioritást élvez a tájolás, az előadások és produkciók olyan településekre való utaztatása, hol a magyar ajkú gyermekközönség hiányt szenved az anyanyelvű kultúrális és művészeti eseményekből. Célja a hivatásos színházzá válás, színházi szakemberek szakmai alap- és továbbképzése, regionális együttműködés, valamint a más művészeti ágakban jeleskedő alkotókkal, valamint pedagógusokkal való együttműködés, fuzionálás. Működésében, produkcióinak megvalósításában és színvonalában minden esetben alapkövetelmény a szakmai hozzáértés, a bábszínházi tapasztalat, a komoly művészi színvonal, valamint a professzionalizmus.

Ok és okozat

Jelen pillanatban Vajdaságban egyetlen hivatásos gyermekszínház működik amely magyar nyelven is készít előadásokat. E színház ideális esetben sem tudná/tudta lefedni a kisebbségben, gyakran a színházi alapfeltételeket is nélkülöző településeken élő magyar gyermekközönség igényeit. Jelenlegi működése, az intézmény repertoárja, valamint (színház)politikai irányvonala pedig finoman szólva is igen sok kivánnivalót hagy maga után. Sokan, akik tehetnének ellene sajnos szűklátókörűségből, továbbá szakmai és politikai hozzánemértésből kifolyólag nemlétezőnek tekinti ezt a problémát, szemet hunynak felette és lenézően elbagatelizálják azt.

A magyar nyelvű óvodák és iskolák számtalan esetben fogadnak kétes értékű, idegen nyelvű gyermek vagy bábszínházi produkciónak csúfolt haknikat. Dilettáns, a magyar nyelvet helytelenül, gyakran egyáltalán nem beszélő és/vagy minden szakmai hozzáértést nélkülöző magánszemélyek és csoportok “turnézzák” be a Délvidéket vagy döntenek a magyar gyermekek kultúrális igényei felől.     

Eközben egyre kevesebben és egyre rosszabbul beszélik a magyar nyelvet,  az ún. nagy színházaknak állandó gondjuk a közönséghiány, csodálatosan gazdag kultúránk és annak gyöngyszemei pedig már csak nyomokban  - vagy még úgy sem - jutnak el a fiatalabb, sajnos már médiamérgezte generációkhoz.

Ha a bajt orvosolni teljesen nem is tudja, - ehhez egy komoly program, hozzáértő irányitás, összefogás, leginkább pedig a szándék szükségeltetik -  színházunk a problémát enyhitheti, a károkat pedig csökkentheti.

A Vamabász – Vajdasági Magyar Bábszínház szakmai hátterét és művészeti irányát Szloboda Tibor színművész/rendező és Molnár Róbert színművész biztosítaná, akiktől a Vamabász – Vajdasági Magyar Bábszínház alapötlete is származik. Mindketten sokéves színházi, ezen belül báb- és gyermekszínházi tapasztalattal is és jó szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek mind Szerbiát, mind pedig a környező országokat illetőleg. Eddigi munkájuk számos szerbiai és nemzetközi szakmai elismerést érdemelt ki.

Hely

A Vamabász – Vajdasági Magyar Bábszínház központja és elsődleges célterülete a Vajdaság, működése viszont nem korlátozódhat kizárólag a lokális jellegre. Specifikus profiljából eredően fontos szerepet játszhat más szórványban élő magyar közösségek kultúrális életében is. Idővel fontos célja a nemzetközi porondon való megmérettetés, a határokon átívelő állandó vendégjátékok és koprodukciók létrehozása.    

Működési profilok

A Vamabász – Vajdasági Magyar Bábszínház profilja specifikus, célközönsége elsősorban gyermekekből áll, ezért a munkaprogramot is főként ehhez kell alakítanunk különös tekintettel a korosztályok igényeinek változatosságára, különbözőségére. Fontosnak tartjuk, hogy előadásaink és programjaink a magyar kultúra és nyelv tradicionális értékeit hordozzák.  Mindemellett lényeges, hogy színházunk megismertesse és használja a mai, európai (báb)színházi jelrendszereket is, mert ezáltal válhat csak igazán teljessé közönségünk nevelése, tudásának és ízlésvilágának gyarapítása.

A gyermekszínházak munkáját, sajnos legtöbbször még a színházi szakma is alábecsüli, holott közönségteremtő és nevelő szerepe nemcsak, hogy kétségbevonhatatlan, hanem meghatározó is. A felelőség márcsak emiatt is hatványozódik. Az már csak a sors ironiája, hogy a gyermek- és bábszínházakban születő előadások legtöbbször, nemcsak sokkal izgalmasabbak, érdekesebbek és előremutatóbbak, mint az ún. nagyszínházi produkciók, hanem stílusteremtők is, miközben lényegesen magasabb művészi színvonalat is képviselnek. A Vamabász – Vajdasági Magyar Bábszínház munkaprogramját is ezen tények és értékek jegyében képzeljük el.